Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Macikų koncentracijos stovykla

Kncentracijos stovykla, veikusi Macikuose, Šilutės r. sav.