Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  brandusis renesansas

Brandusis renesansas klestėjo Romoje ir Venecijoje. Dailei būdinga profesinis meistriškumas, didingos, apibendrintos formos.Tapyboje ryškėjo dėmesys erdvinei perspektyvai, spalvos ir plastinio modeliavimo efektams. Išgarsėjo Leonardo da Vinci, Rafaelio, Michelangelo, Giorgione, Tiziano kūryba.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 358.

Šalutiniai terminai

cinquecento; činkvečentas lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 358.

aukštasis renesansas

Termino atitikmuo užsienio kalba

High Renaissance; Cinquecento anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=Renaissance&logic=AND&note=&subjectid=300021142 (žiūrėta 2010 12 17).