Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  magnetinė vielinė atmintinė

Magnetinė laikmena: plieno ar nerūdijančio viela analoginio garso įrašymui ir saugojimui. Išrasta XIX a. pab., plačiai naudota balso įrašymui XX a. viduryje.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search (žiūrėta 2011 11 18).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Wikipedia, The Free Encyclopedia,http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_recording (žiūrėta 2011 08 24).

Termino atitikmuo užsienio kalba

magnetic wire memory; magnetic wire storage; plated wire memory anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search (žiūrėta 2011 11 18).