Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  meandras

Juostinis ornamentas: taisyklinga, stačiu kampu lūžinėjanti linija. Labiausiai plito senovės Graikijos architektūroje ir dailėje bei antikos pavyzdžiu sekusiuose stiliuose.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 263.

Termino atitikmuo užsienio kalba

meander; labyrinth fret; maeander; meander pattern; Greek key anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=motif&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300165279 (žiūrėta 2011 11 29).