Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Mokytojo Juozo Šiaučiūno laiškų, rašytų ant beržo tošies, kolekcija (Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus)

Kolekcijoje – eksponatai istorijos tema. Saugoma Kernavės archeologijos ir istorijos muziejuje. Sudaryta Lietuvoje.  

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus 2008 m. pateikta informacija Lietuvos dailės muziejui.