Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  čiukčių ir kamčiadalų šaka

Paleoazijiečių šeimos kalbų šaka, kuriai priklauso giminingos čiukčių, koriakų ir itelmenų (kamčiadalų) kalbos. Vartojamos Šiaurės ir Šiaurės rytų Sibire.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4, p. 362.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Chukotko-Kamchatkan languages anglų kalba

The Encyclopedia of Language and Linguistics, ed. R. E. Asher, Oxford: Pergamon Press, 1994, Vol. 2, p. 553.