Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Rendės k.

Kaimas buvusioje Labguvos apskrityje (dab. Polesko rajonas). (Vok. Rinderort, dab. rus. Zalivino).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Rinderort vokiečių kalba
Zalivino rusų kalba