Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ukiyo-e

Japonų stilistinė dailės mokykla, miesto kultūros išraiška. Vaizduotas kasdieninis miesto gyvenimas, dažnai rinktasi hedonistinė tematika (šokių, švenčių, meilės vaizdai, aktorių ir kurtizanių portretai), kiek mažiau kurta peizažų, gėlių ir paukščių atvaizdų. Kūriniams būdinga ritmiškos, grakščios linijos, lokalios spalvos. Ypač suklestėjo Edo laikotarpio medžio raižiniuose XVIII a. 9–10 deš. ir XIX a. Žymiausi dailininkai: Hishikawa Moronobu, Kitagawa Utamaro, Katsushika Hokusai, Ando Hiroshige ir kt. Europoje ukijo-ė grafikos principus taikė postimpresionizmo, art nouveau dailininkai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 434.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Floating-world; Ukiyo-e; Ukiyoe anglų kalba