Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Raižių totorių ketvirtųjų senųjų kapinių dalis (21551)

Unikalus objekto kodas: 21551.

Alytaus r. sav., Punios sen., Raižių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Ziretka
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.