Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jackonių Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (33069)

Unikalus objekto kodas: 33069.

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Jackonių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.