Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Pabalčių, Milžavėnų piliakalnis su papiliu ir gyvenviete (23755)

Unikalus objekto kodas: 23755 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Pabalčių, Milžavėnų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis (5583);

2) Pabalčių, Milžavėnų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete papilys (34990);

3) Pabalčių, Milžavėnų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietė (23756).

Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Pabalčių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Milžavėnų piliakalnis su papiliu ir gyvenviete
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.