Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Čiukiškių kapinynas (16131)

Unikalus objekto kodas: 16131.

Kėdainių r. sav., Josvainių sen., Čiukiškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.