Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  sermėga

Viršutinis vyrų ir moterų drabužis (liemenuotas švarkas iki kelių) iš naminio milo. Moterys sermėgomis vilkėjo šaltuoju metų laiku, vyrų sermėga buvo vilkima ir kaip išeiginis šiltojo metų laiko drabužis. Sermėgų pasiuvimas, spalva ir puošyba įvairiose vietovėse buvo skirtinga.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Jurkuvienė T., Lietuvių tautinis kostiumas, Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 245.

Šalutiniai terminai

gunčė; gunčia; milinė; rudinė lietuvių kalba

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2011 13 24).

gračenka lietuvių kalba

Aleknienė D., „Vidukliškių audiniai ir drabužiai“, Viduklė, Kaunas: Naujasis lankas, 2002, p. 978.

čiuika; kurkelė; segutė
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.