Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pėdas

Javų ar linų stiebų ryšys. 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

bunčiukas; griška; čiupas; kuodė; kuodis; žalnierelis, žalnierukas
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.