Boleslovas Balzukevičius

Vardas Boleslovas
Pavardė Balzukevičius
Profesija skulptorius
Gimimo data 1879-02-12

Išsami biografija

Skulptorius. Gimė 1879 m. vasario 12 d. Vilniuje, mirė 1935 m. vasario 13 d. ten pat.
Skulptoriaus, drožėjo Vincento Balzukevičiaus sūnus, tapytojo Juozapo Balzukevičiaus ir tapytojos Liucijos Balzukevičiūtės brolis.

1894–1997 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, 1897–1901 m. studijavo skulptūrą Krokuvos dailės akademijoje, 1902–1903 m. Dailės mokykloje Paryžiuje. 1903–1907 m. gyveno Vilniuje, 1908–1918 m. Peterburge, Paryžiuje. 1919–1935 m. buvo Vilniaus universiteto Dailės fakulteto Skulptūros katedros vedėjas (profesorius – 1919).
Menininkas sukūrė realistinių skulptūrinų grupių („Emigrantai“, „Našlaičiai“, „Karas“, 1905–1908), biustų (A. Mickevičiaus, 1905; J. Lelevelio, 1911), paminklų (J. Montvilos, 1911; S. Moniuškos, 1922, abu Vilniuje), antkapinių paminklų (J. Balzukevičiaus, 1925; J. Lelevelio, 1932, abu Rasų kapinėse Vilniuje), paminklinių lentų (A. Vivulskio Vilniuje, 1932), medalionų.
B. Balzukevičius labiausiai žinomas kaip S. Moniuškos biusto, esančio priešais Šv. Kotrynos bažnyčią, ir alegorinės figūros ant miesto elektrinės Vilniuje autorius.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Bolesław Bałzukiewicz

Kultūrinė terpė

Lietuvių, lenkų.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.
Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).