Birutė Ona Vilkutaitytė-Gedvilienė

Vardas Birutė Ona
Pavardė Vilkutaitytė-Gedvilienė
Mergautinė pavardė Vilkutaitytė
Profesija grafikas, tapytojas
Gimimo data 1917-02-24

Išsami biografija

Grafikė. Gimė 1917 m. vasario 24 d. (kitais duomenimis 1917 m. kovo 9 d.) Kazanėje (Rusija), mirė po 2003 m. Klivlande (Ohajas, JAV).

Rašytojo Juozo Vilkutaičio-Keturakio dukra. Pirmojo pasaulinio karo metu su šeima buvo emigravusi į Rusiją, grįžus apsigyveno Prienuose, 1934 m. baigė  Prienų „Žiburio“ gimnaziją.  1934–1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, Adomo Galdiko studijoje.

1939–1940 m. dirbo Šiaulių berniukų gimnazijoje piešimo mokytoja, 1941–1944 m. buvo Telšių amatų mokyklos mokytoja, kūrė dekoracijas Žemaičių dramos teatrui Telšiuose. 1943 m. dalyvavo Žemaičių dailininkų parodoje Telšiuose ir Žemaičių mokslo ir meno centro dailininkų sekcijos parodoje Šiauliuose. 1944 m. su šeima emigravo į Vokietiją. Gyvendama Augusburge sukūrė keletą dekoratyvinės tapybos paveikslų ir daug mažesnių grafikos darbų. 1949 m. persikėlė į JAV, gyveno Niujorke. Nuo 1953 m. dalyvavo lietuvių išeivijos parodose Niujorke, Bostone, Čikagoje ir kt. Buvo Lietuvos dailininkų sąjungos, Niujorko lietuvių dailininkų sąjungos narė. Surengė asmeninių parodų: 1965 m. Niujorke, 1967 m. Klivlande.

Kūrė grafikos srityje, iliustravo knygas (Jurgio Jankaus „Po raganos kirviu“, 1953; Petronėlės Orintaitės „Teofilė nuo Kražantės“, 1959; „Legendų liepsnos“, Nelės Mazalaitės „Gintariniai vartai“, „Mėnuo, vadinamas medaus“), parengė vaikų žurnalo „Eglutė“ apipavidalinimą, sukūrė atvirukų. Vėliau ėmė kurti tapybos srityje, eksperimentavo, suformavo savitą techniką, jungiančią grafikos ir tapybos raišką. Tapybos darbai abstraktūs, darnios kompozicijos, ekspresyvūs („Auštant“, „Tyla“, „Sapnas“, „Gėlės“, „Naktis“).

Didelę kūrybos dalį skyrė literatūrai. Parašė knygą „Tikrasis Keturakis ir jo raštai“ (išleistos dvi laidos 1979 ir 1994 m.), kurioje argumentuotai teigia, kad „Amerikos pirtyje“ autorius yra Juozas Vilkutaitis yra jos tėvas. Taip pat parašė knygą „Nuo Kazanės iki New Yorko. Atsiminimai“ (2001), taip pat atsiminimų apie savo šeimą ir dailininkus.

Padėjo surengti pomirtines Adomo Galdiko parodas Niujorke (1971), ir Klivlande (1975), suprojektavo jam antkapinį paminklą Bruklino kapinėse. Taip pat suprojektavo koplytėlę vyskupui Jurgiui Matulaičiui atminti.

Kūrinių yra Prienų „Žiburio“ gimnazijos muziejuje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių išeivija.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.