Pranas Bartulis

Vardas Pranas
Pavardė Bartulis
Profesija skulptorius, mokytojas
Gimimo data 1928-01-30

Išsami biografija

Skulptorius. Gimė 1928 m. sausio 30 d. Budrių k. (Kauno r.), mirė 2014 m. lapkričio 23 d. Kaune. Palaidotas Kauno Romainių kapinėse.

1942–1945 m. mokėsi keramikos Kauno amatų mokykloje, dirbo žiedėju Kauno kombinate „Dailė“. 

1949 m. pradėjo studijuoti Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės instute, 1955 m. baigė skulptūrą LSSR valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). Studijuodamas dirbo dailininku Kauno įmonėje „Maistprekyba“, vėliau – įvairiose įmonėse. 1968–1971 m. dėstė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume (dabar Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas), 1971–1990 m. mokytojavo Kauno Juozo Naujalio vidurinėje meno mokykloje (dabar Kauno dailės gimnazija).

Nuo 1957 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 1990–2000 m. LDS Kauno skyriaus tarybos narys, Liaudies meno draugijos Kauno skyriaus tarybos narys. Organizavo liaudies menininkų seminarus ir kūrybines stovyklas.

Nuo 1955 m. dalyvavo Kauno dailininkų ir respublikinėse parodose, skulptūrų simpoziumuose (1973 m. Hainuka, Lenkija; 1981 m. Smiltynė; 1984 m. Alytus). 1988 m. surengė asmeninę parodą Kaune.

Kūrė kamerines ir mažosios plastikos skulptūras (daugiausia figūrines kompozicijas, portretus) iš gipso, medžio, terakotos, dekoratyvines skulptūras iš betono, granito, horeljefus visuomeninių pastatų fasadams, atminimo lentas ir antkapinius paminklus. 

Kamerinėse skulptūrose dominuoja darbo tema („Jaunasis laivų modeliuotojas“, 1955; „Kolūkio paukštininkė“, 1957; „Brigadininkas Zumaras“, 1962). Sukūrė visuomenės veikėjų ir kultūros žmonių portretų  („Liaudies meistras Kostas Toleikis“, 1975; „Keramikas Valcovas Miknevičius“, 1978; „Kompozitorius Vidmantas Bartulis“, 1988) bei portretinių memorialinių lentų (Juozui Urbšiui, 1999; Teodorui Braziui, 2004). 

Svarbesni kūriniai miestų viešosioms erdvėms: skulptūra „Derlius“ Panevėžyje, 1969; „Kosmosas“ prie prekybos centro „Girčiupis“ (1980, Kaunas), kompozicijos „Pasaulio vaikai“ prie Kauno II ligoninės (1988), „Harmonija“ prie Kauno muzikos akademijos (2005) ir kt.

Įvertinimas: 1957 m. LSSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo garbės raštas už kūrybinę veiklą; 1957 m. VI pasaulinio festivalio medalis, 1967 m. SSRS kultūros ministerijos ženklelis „Už gerą darbą“; 1988 m. LSSR kultūros ministerijos garbės raštas už kūrybinę veiklą.

Kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

„Tostas už skulptorių Praną Bartulį“, Nemunas: Kauno kultūros ir meno savaitraštis, 2008 01 31, Nr. 4 (184-625).
Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.