Detali paieška

 

  • Legeris A., Anabase = Anabasis, vertė Venclova T., Vilnius: Alma littera, 1997.
     
  • Luchtanienė D., Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Menininkų rūmų komplekse (AtR – 45) (S.Daukanto a. 3/8, Universiteto gt. 6, Totorių gt. 28). [1995 m.]: tyrimų ataskaita.
     
  • Lebednykaitė M., „Atvėrė kelius į pasaulį: 1931 m. lietuvių liaudies meno parodos Skandinavijos šalyse“, Krantai, 2017, Nr. 2, p. 70–73.
     
  • Lapienytė O., Audimas, Vilnius: Mokslas, 1982, 80 p., [8] iliustr. lap.
     
  • Lukšys S., Aviamodelių sportas Lietuvoje 1935-2000 m., Vilnius, 2000, 225, [1] p.
     
  • Lukšėnienė J., Makuška R., „Gamtinės kilmės rišikliai ir plėvėdariai dailės kūrinių ir restauravimo technologijose“, Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2009, d. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, p. 327–454.
     
  • Lapo I., Iš Vyriausiojo Lietuvos tribunolo istorijos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 1932, 27 p.
     
  • Lukšas A., „Juozas Jankauskas: pamiršto kovotojo skrydis“, Dienraštis „Lietuvos žinios“, http://lzinios.lt/lzinios/istorija/juozas-jankauskas-pamirsto-kovotojo-skrydis/209073 (žiūrėta 2016 m. spalio 6 d.).
     
  • Lukšėnienė J., Petrauskaitė Ž., „Kaip pasirinkti tinkamą popierių eksponatams saugoti“, Muziejininkystės biuletenis, 2000, Nr. 1.
     
  • Laužikaitė I., „Kam man reikėjo taip širdį sau suėsti?“, Žmonės. Legendos, 2016 m. žiema, Nr. 1 (24), p. 30.
     
  • lad.lt.
     
  • lad.lt, https://lad.lt/abromaviciusegidijus/ (žiūrėta 2020 m. rugsėjo 14 d.).
     
  • Lukauskaitė-Poškienė O., „Lagerio pasakos“, Nemunas, 1989, Nr. 2, p. 18–28.
     
  • Laisvės kovų archyvas, red. Kasparas K., Kaunas: Morkūnas ir Ko, 2001, t. 29, 256 p.
     
  • Laisvės kovų archyvas, Kaunas, 1991, t. 1.
     
  • Laisvės kovų archyvas, 2003, t. 33.
     
  • Laisvės kovų ir netekčių metai, sud. Kaunietis R., Margi raštai, 2016, d. 2.
     
  • Laiškai lietuviams: JAV lietuvių vienuolių jėzuitų religinės ir tautinės kultūros mėnesinio žurnalo tinklalapis, http://laiskailietuviams.lt/index.php/sample-sites-2 (žiūrėta 2015 m. gegužės 27 d.).
     
  • Langdon's List of 19th & Early 20th Century Photographers, http://www.langdonroad.com/ (žiūrėta 2017 m. gruodžio 12 d.).
     
  • Language Industries Atlas, 2nd ed., Amsterdamas, 1997, 446 p.
     
  • Latvian Aviation, http://latvianaviation.com/.
     
  • Latvijas makslas vesture, http://www.makslasvesture.lv/index.php/Latvijas_m%C4%81kslas_v%C4%93sture:Par (žiūrėta 2014 m. balandžio 10 d.).
     
  • Latvijas makslas vesture, http://www.makslasvesture.lv/index.php/Latvijas_m%C4%81kslas_v%C4%93sture:Par (žiūrėta 2014 m. balandžio 10 d.).
     
  • Laukuva, 2005, d. 1, 914, [9] p.
     
  • Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, http://www.rsvb.lt/lt/krastotyra/lazdiju-rajono-literatai (žiūrėta 2014 m. balandžio 10 d.).
     
  • Ldsajunga.lt/Nariai.
     
  • Learn About Butterflies, http://www.learnaboutbutterflies.com/index.htm.
     
  • Legendos, red. Žemaitytė D., 2015 pavasaris, Nr. 2(21).
     
  • Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis, http://www.spaudosdepartamentas.lt/lt/printing-services/leidejo-ir-spaudejo-terminu-zodynelis/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
     
  • Leidykla „Versus Aureus“, http://www.versus.lt (žiūrėta 2014 m. vasario 6 d.).
     
  • Leksikon fun der nayer yidisher literatur, Niujorkas, 1961, t. 4.
     
  • Leksikon fun yidish-shraybes, Niujorkas, 1986.
     
  • Lektoriai, http://egu.lt (žiūrėta 2021 m. sausio 8 d.).
     
  • Lėvens ir Nevėžio krašto žmonės: Konferencijų pranešimai, http://www.panrs.lt/leidiniai/nevezio_krasto_zm.pdf (žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.).
     
  • Liaudies kultūra: žurnalas, 2006, Nr. 1.
     
  • Library Ireland: Irish History, Genealogy and Culture, http://www.libraryireland.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
     
  • „Liepa Čikagoje paskelbta Dariaus ir Girėno mėnesiu“, Alkas.lt, http://alkas.lt/2013/07/01/liepa-cikagoje-paskelbta-dariaus-ir-gireno-menesiu/.
     
  • Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis, sud. Žukas S., Vilnius: Baltos lankos, 1999.
     
  • Lietuva medaliuose, XVI a.-XX a. pradžia, sud. Ruzas V., Vilnius: Vaga, 1998.
     
  • Lietuviai muzikai vakaruose: Žilevičiaus vardynas, red. Jautokaitė S., JAV: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 1999.
     
  • Lietuvininkų kraštas, Kaunas: Litterae Universitatis, 1995.
     
  • Lietuviški raštai iš Sibiro tolių: tremtyje kurtų rankdarbių albumas, sud. Kordušienė L., red. Kaminskienė L., Vilnius: Petro ofsetas, 2016.
     
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1982, t. 9.
     
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mokslas, 1976, t. 1.
     
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1983, t. 10.
     
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1983, t. 11.
     
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mokslas, 1977, t. 2.
     
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mokslas, 1981, t. 7.
     
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mokslas, 1978, t. 3.
     
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1984, t. 12.
     
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mokslas, 1981, t. 8.
     
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mokslas, 1980, t. 6.
     
  • Lietuvių ekslibrisas, sud. Kisarauskas V., Vilnius: Vaga, 1991.
     
  • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1960, t. 20: Narsa–Očapovskis.
     
  • Lietuvių enciklopedija, JAV, 1965, T. 32.
     
  • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1960, t. 22: Pareiškimas – Pinay, 544 p.
     
  • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964, t. 30: Širdis – Telesio, 543 p.
     
  • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1957, t. 11: Karinė bazė – Kjustendil.
     
  • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1957, t. 12: Klaatch – Kraszewski.
     
  • Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1958, t. 13: Kraštas – K žvaigždės.
     
  • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
  • Įrašų skaičius puslapyje:
  • Puslapis: iš: 5