Detali paieška

 

 • Klaipėdos universitetas, http://www.ku.lt/.
   
 • Klasikinė lietuvių literatūra: antologija, http://www.antologija.lt.
   
 • Klasikinės lietuvių literatūros portalas, http://www.antologija.lt.
   
 • „Klausimas kandidatui“, Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/mz/201405/str00.htm (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).
   
 • Knygadvaris.lt - J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka, http://www.knygadvaris.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Knygnešys 1864-1904 m., red. Ruseckas P., Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992, I tomas, 328 p.
   
 • Knygotyra, 1996, t. 23 (30).
   
 • Knygotyra, 2010, t. 55.
   
 • Knygotyra, 1997, t. 33.
   
 • Knygotyra, 1998, t. 34.
   
 • Knygotyra, 2015, t. 65.
   
 • Knygotyra, 2001, t. 37.
   
 • Knygotyra: enciklopedinis žodynas, Vilnius: Alma littera, 1997, 413, [1] p.
   
 • Kolekcija: Lietuvos kolekcininkų asociacijos žurnalas, 1995, Nr. 5.
   
 • Kolekcijų istorijos: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, sud. Kamarauskienė D., Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2013.
   
 • Kolekcionieriai. Kauno modernaus meno fondas, arba vienos šeimos istorija.
   
 • Komunistinis rytojus.
   
 • Klietkutė J., Kostas Jagutis: žinomas pamirštas Kretingos fotografas, Kretinga, 2016, https://issuu.com/jolantaklietkute/docs/jagutis_kostas (žiūrėta 2016 m. rugsėjo 29 d.).
   
 • Krantai: meno kultūros žurnalas, Vilnius, 2015, nr. 1.
   
 • Krantai: meno kultūros žurnalas, 2006, nr. 1.
   
 • Krantai: meno kultūros žurnalas, 2017, Nr. 2.
   
 • Krantai, 2002, nr. 1.
   
 • „Kraštiečiai“, Radviliškio viešoji biblioteka, http://www.radviliskiobiblioteka.lt/lt/krastotyra/krastieciai.
   
 • Kraštotyra. Kraštiečiai, https://www.rokiskis.rvb.lt/uploads/IKELIAMI_DOKUMENTAI/Krastotyra/Krastieciai/A/Adamoniene_Nijole.PDF (žiūrėta 2020 m. rugsėjo 25 d.).
   
 • Kavaliauskas M., Kražių portretas, Kaunas: Šviesos raštas, 2009.
   
 • Kretingos muziejaus Ikonografijos rinkinys, Nr. KM-IF6883.
   
 • Kretingos muziejus, http://www.kretingosmuziejus.lt.
   
 • Kretingos muziejus, 1936–1996, Lietuva, 1996.
   
 • Kretingos personalijų žinynas, http://senoji.kretvb.lt/lt/pages/personaliju_z (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka, http://www.kretvb.lt.
   
 • Kanarskas J., „Kretingos sunkiųjų darbų kalėjimas“, Kretingos muziejus, http://www.kretingosmuziejus.lt/naujienos/kretingos-sunkiuju-darbu-kalejimas (žiūrėta 2018 m. sausio 2 d.).
   
 • Krikščioniškosios ikonografijos žodynas, sud. Ramonienė D., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, 327, [1] p.
   
 • Kojalavičius-Vijūkas A., Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza S.J. Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany Compendium, czyli O klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają, Krokuva, 1897, [4], IV, 527 p.
   
 • KTU – Tarptautinių žodžių žodynas, http://www.ukc.ktu.lt/zodynas/index.php (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Kudirkos Naumiestis: monografija, Vilnius: Mintis, 1990, 347, [2] p., [16] iliustr. lap.
   
 • Kučinskaitė A., „Kuklioji širdiečių vadovė“, Laiškai lietuviams: JAV lietuvių vienuolių jėzuitų religinės ir tautinės kultūros mėnesinio žurnalo tinklalapis, http://laiskailietuviams.lt/index.php/1995m-4-balandis/8032-kuklioji-sirdieciu-vadove (žiūrėta 2015 m. gegužės 27 d.).
   
 • Kultūrologija, 2008, t. 16: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos VIII.
   
 • Kultūrologija, 2006, t. 14: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V.
   
 • Kultūros barai: LTSR kultūros ministerijos mėnesinis žurnalas, 1985, nr. 8.
   
 • Kultūros istorijos tyrinėjimai, sud. Berenis V., Vilnius, 1997, t. 3.
   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 1998, nr. 5.
   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 1994, nr. 1.
   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, Savastis, 2000, Nr. 7, 184, [3] p.: iliustr.
   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 2000, nr. 6.
   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 2013, nr. 17.
   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 2009, nr. 14.
   
 • Kultūros paveldo departamentas: prie Kultūros ministerijos, http://www.kpd.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
   
 • Kultūros vertybių registro klasifikatoriai, http://195.182.68.156/klas/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Kunigaikščiai Oginskiai – Lietuvos laisvės ir spaudos puoselėtojai, http://www.spaudos.lt/Istorija/Oginskiai.htm (žiūrėta 2013 m. lapkričio 20 d.).
   
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais, sud. Šmigelskytė-Stukienė R., Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, 472 p.
   
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais, sud. Šmigelskytė-Stukienė R., Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, kn. 2.
   
 • Kunigaikščių Oginskių kultūrinė, politinė veikla: praeities atspindžiai, ateities perspektyvos: VII tarptautinė mokslinė konferencija: pranešimų tezės, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.
   
 • Kupiškio viešoji biblioteka, http://www.kupiskiovb.lt.
   
 • Kuršėnų miesto bendruomenės tinklalapis, http://kursenai.lt/.
   
 • Kuršiai: Genties kultūra laidosenos duomenimis. Katalogas, sud. Griciuvienė E., 2009, 462 p.
   
 • Kuršiai: Genties kultūra: papuošalai ir nešiosena, sud. Griciuvienė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016.
   
 • Kwartalnik Historyczny: organ Polskiego Towarzystwo Historyczne.
   
 • Každailis A., Laivai ir jūrininkai, Vilnius: Tyto alba, 2014.
   
 • Klajumienė D., „Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjero dekoro paveldas“, Laukuva, 2005, d. 1, p. 215–227, http://www.llt.lt/pdf/laukuva/istorija-paveldas.pdf (žiūrėta 2013 m. gruodžio 3 d.).
   
 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 120
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3