Paieškos kriterijai:

 
   
 • " IŠ Ventės į Nidą "

  Gintautas Stulgaitis

  Fotografijoje – vandens telkinys ir valtis.

 • "... Let betler rockets serve temptress Venus than blood-thirsty Mars..." K. Simonavičius in the middle of the 17th c., 1980 m.

  Antanas Rimantas Šakalys

  Kompozicijos centre – Kazimieras Semenavičius (~ 1600–1651) – artilerijos inžinierius, raketų išradėjas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras ir karininkas) rankose laiko atverstus užrašus ir plunksną. Virš jo arkos formos rėmeliai, kurių viršuje du angeliukai ir užrašas: „KAZIMIERAS SIMONAVIČIUS“. Apatinėje dalyje užrašas: „... GERIAU TEGUL RAKETOS TARNAUJA VILIOKEI VENERAI, NEGU / KRAUJO IŠTROŠKUSIAM MARSUI... KAZIMIERAS / SIMONAVIČIUS / XVII amžius I p.“.

  Signuotas pieštuku averso apatinėje dalyje: „31/100 RŠakalys 80“.

 • „...sužibti kartą lyg žvaigždė“

  „...sužibti kartą lyg žvaigždė“, 2018 m.

  Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos jaunųjų kūrėjų antologija „...sužibti kartą lyg žvaigždė“. Leidinio sudarytoja Daiva Rindzevičienė. Dailininkė ir maketuotoja Laura Vilkanauskienė. 

 • „...Žėrėk virš manęs, žėrėk, gerumo pilnoji“ Just. Marcinkevičius

  „...Žėrėk virš manęs, žėrėk, gerumo pilnoji“ Just. Marcinkevičius, 1989 m.

  Danutė Karaškaitė-Brusokienė

  „...Žėrėk virš manęs, žėrėk, gerumo pilnoji“ Just. Marcinkevičius.  Dail. Danutė Karaškaitė-Brusokienė. Išleista 1989 m. 

 • „83–20“

  „83–20“, 1964 m.

  Antanas Kazimieras Dilys

  Negatyve užfiksuota ant motociklo sėdinti jauna moteris.

 • „Adomo Varno sukaktinė 30 metų paveikslų paroda“

  „Adomo Varno sukaktinė 30 metų paveikslų paroda“, 1938 m.

  Leidinį sudaro viršelis ir 4 lapai, yra 327 darbų sąrašas. Viršelyje užrašas: „DAIL. A. VARNO JUBILIEJUI MINĖTI KOMITETAS / ADOMO VARNO / SUKAKTINĖ 30 METŲ PAVEIKSLŲ PARODA / KATALOGAS / JONIŠKIS, 1938 M. SAUSIO 30 D. – VASARIO 10 D.“. Yra Gerardo Bagdonavičiaus asmeninis antspaudas.

 • "Adžaras. Kaukaziečio portretas", ~1957 m.

  Povilas Karpavičius

  Fotografijoje įamžintas senyvo vyro portretas profiliu iki krūtinės. Vyras dešine ranka pasirėmęs alkūne į stalą bei su ja laiko baltą puodelį, kijoje rankoje laiko stačią lazdą.

 • „Agitpropo“ sunkvežimis šalia Šiaulių Mokytojų seminarijos pastato

  „Agitpropo“ sunkvežimis šalia Šiaulių Mokytojų seminarijos pastato, 1941-01-12

  Nežinomas autorius

  Vaizdinės agitacijos ir propagandos įstaigos „Agitpropas“ sunkvežimis, stovintis šalia Šiaulių Mokytojų seminarijos (buv. Zubovų rūmų) pagrindinių durų. Sunkvežimio priekaboje matomas J. Stalino portretas, jį iš priekabos bandantys iškelti du vyrai. Vienas vyrų stovi šalia transporto priemonės. Ant Šiaulių Mokytojų seminarijos pagrindinio įėjimo kolonų matomi du plakatai, iš kurių vienas skelbia „Draugai, darbininkai, valstiečiai ir inteligentai, balsuodami už komunistų ir bepartyvių bloko kandidatus, mes balsuojame už bolševikų partiją, už laimingą gyvenimą!“.

 • "Angelo sargo" vaikų sąjunga Pašvitinyje, 1939 m.

  Nežinomas fotografas

  "Angelo sargo" vaikų sąjungos astovai prie Maironio salės. Mergaitės ištiesusios rankas į priekį, pirmoje eilėje klūpi, antroje stovi (angelaičių šokis), už jų stovi du vyrai ir moteris. Pirmoje eilėje (iš kairės): 1. Emilija Radvilaitė, 2. Rozalija Gasiūnaitė, 4. Felicija Gelažiūtė, 5. Elena Aleknavičiūtė, 6. Olė Bilevičiūtė, 8. Ona Nainytė. Antroje eilėje 1. Zuokaitė, 2. Stanislava Kriaučiūnaitė, 4. Valerija Kuprevičiūtė, 5. Ona Adomaitytė, 6. Elena Rudytė. Trečioje eilėje: 1. zakristijonas Jereckas, 2. Jereckienė, 3. kunigas kamendorius Gaižauskas. Fotografija priklausė Valerijai Kuprevičiūtei-Alekseriūnienei.

 • „Ant rankų“

  „Ant rankų“, 1929 m.

  Vincas Uždavinys

  „Ant rankų“. Poilsis gamtoje.

 • "Apgula", XX a. 4 deš.

  Gerardas Bagdonavičius

  Užfiksuota scena lauke žiemą- šuo ir užvyta į medį katė.

 • „Aš noriu sparnų“ filmas
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 12714