Antanas Smetona, Lietuvos Respublikos Prezidentas (1919 m. balandžio 1 d. – 1920 m. birželio 19 d., 1926 m. gruodžio 19 d. – 1940 m. birželio 15 d.) / Antans Smetona, Lietuvas Republikas prezidents (1919. g. 1. aprīlis – 1920. g. 19. jūnijs, 1926. g. 19. decembris – 1940. g. 15. jūnijs)

Rezervuoti vizito laiką
Muziejus Šiaulių „Aušros“ muziejus
Fondas 22 Žymūs asmenys ir šeimos
Apyrašas 1 Paroda „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“
Byla 9 Parodos eksponatai iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių
Vieta byloje 4
Archyvo vertybės tipas Elektroninis dokumentas
Autentiškumas kopija 
Tema parodos
Data XX a. 4 deš.