Paieškos kriterijai:

 • Objektai, susiję su asmeniu: Napoleonas Orda
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Zwaniec naprzeciw Chocimia nad Dniestrem (Gub. Podolska)

  Zwaniec naprzeciw Chocimia nad Dniestrem (Gub. Podolska), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis urbanistinis peizažas. Litografijoje vaizduojami Chotyno tvirtovės griuvėsiai (Ukraina). Kompozicijos kairėje – ant kalno pilies griuvėsiai, dešinėje – apylinkės panoraminis vaizdas, upė, burinis laivelis, keli vienaaukščiai pastatai.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / ZWANIEC NAPRZECIW CHOCIMIA NAD DNIESTREM / (Gub. Podolska) / Jagiełło nadał Zwaniec r. 1431 Swyczkowi z Leczyna. Należał do Jazłowieckich Lanckoroń- / skich. Walenty Kahnowski wzniósł tu zamek obronny w XVII w. Znaczną grał rolę Zwaniec / w czasie wojen z Turkami. Ostatniem Właścicielem był Włodzimierz Komar“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Czarnokozince nad Zbruczem (Gub. Podolska)

  Czarnokozince nad Zbruczem (Gub. Podolska), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – vietovė prie Zbručės upės (Ukraina). Litografijoje vaizduojama upė, už jos – pastatai, uolėtas skardis, apaugęs medžiais, katedra,  tolumoje – tvirtovės griuvėsiai.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / CZARNOKOZIŃCE nad ZBRUCZEM / (Gub. Podolska) / Własność od XIV wieku Kapituły Kamieńca Podolskiego. Zamek obronny na górze, zniszczony r 1674 przez Turków. Czarnokozińce należą do Tadeusza Sarneckiego.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Smotrycz przy ujściu Jaromirki do Smotrycza (Gub. Podolska)

  Smotrycz przy ujściu Jaromirki do Smotrycza (Gub. Podolska), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – vietovė prie Smotryčės upės (Ukraina). Litografijoje vaizduojama upė, tiltas, toliau – uolėtas skardis, apaugęs medžiais, buvęs dominikonų vienuolynas,  tolumoje – vietovės panorama, sodybų fragmentai.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / SMOTRYCZ PRZY UJŚCIU JAROMIRKI DO SMOTRYCZA / (Gub. Podolska) / Miasteczko znane w XII wieku WX Olgierd oddaje Podole synowi swojemu Koriatowi i ten zakłada tu zamek najdawniejszy na skale wodą oblanej. Dawny Kościół Dominikanów uposażony przez Michała Brzeskiego Generała Ziem Podolskich r. 1586“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Cecora (Stepy Bessarabskie)

  Cecora (Stepy Bessarabskie), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis peizažas. Kompozicijoje – paminklas Čečioros laukuose,  kur 1620 lenkų kariuomenė, vadovaujama Stanislovo Žolkievskio patyrė pralaimėjimą mūšyje su totoriais. Litografijoje vaizduojamas laukas, kurio centre stovi apiręs monumentas, keli medžiai, žmonių figūrėlės.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / CECORA / (Stepy Bessarabskie)  / Pomnik na polach Cecorskich o 15 wiorst od Mohilewa nad dniestrem, gdzie zginął Stanisław Żółkiewski W H K 6 Października 1620 r. w bitwie z Turkami.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Turow nad Prypecią (Gub. Mińska)

  Turow nad Prypecią (Gub. Mińska), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – Turovas prie Pripetės upės (Baltarusija). Litografijoje vaizduojama upė, laivai, sala, miestelio panprama.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / TURÓW NAD PRYPECIĄ / (Gub. Mińska) / Stolica Xsięstwa Turowskiego i Pińskiego. Miasto założone przez Trua za czasów najazdów Normandów Waregów. Rezydencya niegdyś Władyki czyli Biskupa Turowskiego i Pińskiego.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Bohaterka (Gub. Kijowska)

  Bohaterka (Gub. Kijowska), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – Bohatyrkos kaimas (Ukraina). Litografijoje vaizduojama upė, už jos – miestelio panorama, apsupta medžių.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / BOHATERKA / (Gub. Kijowska)“.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Dabrowica nad Horyniem (Gub. Wołyńska)

  Dabrowica nad Horyniem (Gub. Wołyńska), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – Dubrovicai prie Horynės upės. Litografijoje vaizduojama pijorų bažnyčia, kairėje pusėje – pastatai, apsupti medžių.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / DĄBROWICA NAD HORYNIEM / (Gub. Wołyńska) / Miasteczko, niegdyś rezydencja udzielnego Xiestwa w XII wieku. 1558r własnoć X Semena Holszańskiego. Przechodząc po kądzieli dostała sie majętność obszerna Hr Platerowi 1775 r. Tu był Kościół X.X. Pijarów ze sławnemi na okolice Szkołami.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Międzyborz przy połączeniu rzeki Boha z Bożkiem (Gub. Podolska)

  Międzyborz przy połączeniu rzeki Boha z Bożkiem (Gub. Podolska), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – Medzibyžo pilis-tvirtovė (Ukraina). Litografijoje vaizduojama upė, laiveliai, už jos –pilis, kelias palei ją, gotikinė bažnyčia, miesto fragmentas.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / MIĘDZYBORZ PRZY POŁĄCZENIU RZEKI BOHA Z BOŻKIEM / (Gub. Podolska) / Zamek obronny zbudowany przez Książąt Korjatowiczów r. 1331. Następnie własność znakomitej familji Sieniawskich. Mikołaj Sieniawski bronił Zamek od napadu Tatarów r 1566. Kościół w stylu Gotyckim zbudowany przez Hieronima Sieniawskiego r. 1600.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Krzemieniec (Gub. Wołyńska)

  Krzemieniec (Gub. Wołyńska), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – Bonos kalne stovinti Vytauto Didžiojo statyta Kremeneco pilis (Ukraina). Litografijoje vaizduojamas kelias, žmonių figūros, vežimas, medinė tvora, už kurios tarp medžių įkomponuoti pastatai ir katalikiška bažnyčia, toliau, ant kalno – pilies griuvėsiai.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / KRZEMIENIEC / (Gub. Wołyńska) / Krzemieniec nadany Jerzemu Narymunduczowi przez Gedymina r 1320. Zamek na wysokiej górze znany w historyi od 1240. Odnowiony przez Królwę Bonę r 1536. Kościół Katolicki nowo wzniesiony przez fundusz składkowy.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Poczajów (Gub. Wołyńska)

  Poczajów (Gub. Wołyńska), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – Počajevo stačiatikių Dievo Motinos bažnyčia ir vienuolynas (Ukraina). Litografijoje vaizduojamas kelias, žmonių figūros, vežimas, pastato griuvėsiai, toliau – tarp medžių įkomponuoti vienuolyno pastatai ir bažnyčia.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / POCZAJÓW / (Gub. Wołyńska) / Poczajów należał od r. 1602 do Jędrzeja Firleja Kasztelana Bełzkiego. Na miejscu starej Kaplicy na wysokiej górze otoczonej lasami Tedor i jego Żona Ewa Domaszewscy wzniesli wspaniałą świątynię. Mikołaj Potocki Starosta Kaniowski powiększył i ozdobił ją r. 1771 i tu życie zakończył.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Latyczów (Gub. Podolska)

  Latyczów (Gub. Podolska), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – Letyčivo dominikonų bažnyčia ir vienuolynas bei gynybinė pilis, pastatyta Jano Patockio 1579 m. (Ukraina). Litografijoje vaizduojamas kelias, žmonių figūros, vežimas, kairėje – tarp medžių įkomponuoti sodybų fragmentai, dešinėje – vienuolyno pastatai ir bažnyčia.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / LATYCZÓW / (Gub. Podolska) / Jan Potocki Starosta Kamieniecki wzniósł obronny zamek przeciw Tatarom r 1579. Kościół i Klasztor X X Dominikanów.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Kamieniec Podolski (Guber. Podolska)

  Kamieniec Podolski (Guber. Podolska), 1875 m.

  Napoleonas Orda

  Panoraminis urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – gynybinių statinių kompleksas Podolės Kamenece (Ukraina). Litografijoje vaizduojama upė, tiltas žmonių figūros, vežimas, kairėje – tarp medžių įkomponuoti pastatai, ant kalno statiniai tarp medžių, dešinėje – pastatai, centre – Turkų tiltas, jungiantis miestą šiapus ir anapus upės.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / KAMIENIEC PODOLSKI / (Guber. Podolska) / Ogród Genenrała Jana de Witte Komendanta Kamieńca r 1781. Darowany został przez jego syna żonie swojej która póżniej zaślubiła Hr. Szczęsnego Potockiego. Baszta Turecka N 18 i most łączący przedmieście z Miastem.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

  Estampas nesignuotas.

   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 6