Paieškos kriterijai:

 • Objektai, susiję su asmeniu: Jonas Orintas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Kun. V. DEMBSKIS (1831-V-19–1913-XI-12)

  Kun. V. DEMBSKIS (1831-V-19–1913-XI-12)

  Jonas Orintas

  Fotovaizdinis Vladislovo Dembskio, pagyvenusio vyro su žilais ūsais ir barzda, portretas iki krūtinės. Po juo yra parašo faksmilė: „Kun. V. Dembskis“. Averso apačioje pavadinimas, po juo užrašas: „Jo kūno pelenai parvežti iš Amerikos ir 1925 m. VI-7 d. palaidoti laisvamanių kapinėse Šiauliuose." Reverse - plotai laiškui ir gavėjo adresui, viduryje, vertikaliai - leidėjo duomenys.

 • Eilėraštis „Knygnešiui – poetui“

  Eilėraštis „Knygnešiui – poetui“, 1938 m.

  Jonas Orintas

  Leidėjo, knygyno savininko, poeto Jono Orinto (g. apie 1902 m.) eilėraštis „Knygnešiui – poetui“, dedikuotas poetui Jovarui (Jonas Krikščiūnas, 1880–1967) jo „35 metų literatūros darbo sukakties proga“. Šiauliai, 1938 m. Poetas Jovaras 6 posmų eilėraštį persirašė iš savaitraščio „Argentinos lietuvių balsas“ 1938-10-06, Nr. 416. Rašyta mėlynu rašalu vienoje lapo pusėje. Rankraštis į bylą neįklijuotas.

  Kultūros istorikas, kraštotyrininkas, muziejininkas, restauratorius Juozas Petrulis (1904–1975), gyvendamas Šiauliuose ir vėliau, rinko medžiagą apie poetą Jovarą: užrašė jo atsiminimus, kaupė jo rankraščius, laiškus, fotografijas, laikraščių iškarpas. Šią 1903–1956 m. medžiagą, pavadinęs „Jovaro archyvu“, 1960 m. sutvarkė, suklijavo ir surišo į knygą, kurią 1962 m. įsigijo Šiaulių „Aušros“ muziejus.

 • AUKURAS

  AUKURAS, ~1925 m.

  Jonas Orintas, Kazys Šimonis

  Averse – reklaminis Jono Orento (Orinto) knygyno „Aukuras“ fotoatvirukas. Šio piešinio autorius dailininkas K. Šimonis, nors Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dailės skyriuje yra saugomas panašus G. Bagdonavičiaus piešinys. Pavadinimas ant vaizdo, po juo, rėmelyje: Išleido J. Orento knygynas „AUKURAS“ Šiauliuose.
  Reversas tipinis: dešinėje – plotas gavėjo adresui, kairėje plotas laiškui, be leidėjo duomenų.

 • Kun. V. DEMBSKIS (1831-V-19–1913-XI-12)

  Kun. V. DEMBSKIS (1831-V-19–1913-XI-12), 1926 m.

  Jonas Orintas

  Fotovaizdinis Vladislovo Dembskio, pagyvenusio vyro su žilais ūsais ir barzda, portretas iki krūtinės. Po juo parašo faksmilė: „Kun. V. Dembskis“. Averso apačioje pavadinimas, po juo užrašas: „Jo kūno pelenai parvežti iš Amerikos ir 1925 m. VI-7 d. palaidoti laisvamanių kapinėse Šiauliuose.“

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 4
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1