Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Povilas Osmolskis
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Marti iš miesto

  Marti iš miesto, 1948 m.

  Petronėlė Orintaitė, Povilas Osmolskis

  Rašytojos, pedagogės, visuomenės veikėjos Petronėlės Orintaitės (1905–1999) novelių knyga „Marti iš miesto“. Leidinys minkštais viršeliais.

   

 • Viltrakių vaikai

  Viltrakių vaikai, 1979 m.

  Petronėlė Orintaitė, Povilas Osmolskis, Danguolė Kuolienė

  Rašytojos, pedagogės, visuomenės veikėjos Petronėlės Orintaitės (1905–1999) apysaka jaunimui „Viltrakių vaikai“, pelniusi Lietuvių rašytojų draugijos Jaunimo literatūros 1952 metų premiją. Leidinys minkštais viršeliais, iliustruotas, jo antraštinis puslapis signuotas autorės.

 • Šiaurės pašvaistė

  Šiaurės pašvaistė, 1947 m.

  Bernardas Brazdžionis, Povilas Osmolskis

  Poeto Bernardo Brazdžionio (1907–2002) 12-asis poezijos rinkinys, išleistas Vokietijoje. Minkštais iliustruotais viršeliais, su aplanku. Yra knygos savininko ir autoriaus parašai.

 • Dramos veikalai

  Dramos veikalai, 1947 m.

  Vytautas Alantas, Povilas Osmolskis

  Rašytojo, žurnalisto Vytauto Alanto (iki 1937 m. Vytautas Benjaminas Jakševičius, 1902–1990) drama ir komedija, išleistos Dilingeno (Vokietija) lietuvių laikraščio „Mūsų kelias“. Knyga minkštais viršeliais.

 • Kryžiai

  Kryžiai, 1945 m.

  Vincas Ramonas, Povilas Osmolskis

  Rašytojo Vinco Ramono (tikr. Vincas Ramanauskas, 1905–1985) žymiausias romanas. Minkštais viršeliais, su įrašu. Tai rašytojos Aurelijos Balašaitienės asmeninės bibliotekos knyga.

  Rašytoja, žurnalistė, pedagogė Aurelija Marija Žizniauskaitė-Balašaitienė-Žitkuvienė (1923–2008) su pagyrimu 1940 m. baigė Šiaulių valstybinę mergaičių gimnaziją. Mokėsi Šiaulių prekybos institute, Vytauto Didžiojo universitete. Pasitraukusi iš Lietuvos, 1944–1949 gyveno Vokietijoje Memmingeno DP stovykloje, dirbo anglų kalbos dėstytoja, vertėja. Nuo 1949 m. gyveno Klivlande (JAV). Dirbo banke, 1959 m. baigė Western Reserve universiteto Bankų institutą (JAV). 1953–1979 m. dėstė lietuvių literatūrą lituanistinėse mokyklose. Parašė 9 romanus, novelių ir eilėraščių. 1996 m. Šiaulių „Aušros“ muziejui ji perdavė dalį savo asmeninės bibliotekos – 40 knygų ir 3 periodinius leidinius, spausdintus 1908–1982 m.

 • Anoj pusėj ežero

  Anoj pusėj ežero, 1947 m.

  Pulgis Andriušis, Povilas Osmolskis

  Rašytojo, vertėjo, žurnalisto Pulgio Andriušio (1907–1970) 9 apysakų rinkinys. Kietais, iliustruotais viršeliais. Tai rašytojos Aurelijos Balašaitienės asmeninės bibliotekos knyga.

  Rašytoja, žurnalistė, pedagogė Aurelija Marija Žizniauskaitė-Balašaitienė-Žitkuvienė (1923–2008) su pagyrimu 1940 m. baigė Šiaulių valstybinę mergaičių gimnaziją. Mokėsi Šiaulių prekybos institute, Vytauto Didžiojo universitete. Pasitraukusi iš Lietuvos, 1944–1949 gyveno Vokietijoje Memmingeno DP stovykloje, dirbo anglų kalbos dėstytoja, vertėja. Nuo 1949 m. gyveno Klivlande (JAV). Dirbo banke, 1959 m. baigė Western Reserve universiteto Bankų institutą (JAV). 1953–1979 m. dėstė lietuvių literatūrą lituanistinėse mokyklose. Parašė 9 romanus, novelių ir eilėraščių. 1996 m. Šiaulių „Aušros“ muziejui ji perdavė dalį savo asmeninės bibliotekos – 40 knygų ir 3 periodinius leidinius, spausdintus 1908–1982 m.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 6
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1