Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Ferdinand Obermann
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Garbinimas

  Garbinimas

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Georg Wigand, Breitkopf & Härtel,

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamas Dovydas su arfa, besisemiantis įkvėpimo iš dangaus. Priešais jį angekas su raštininku, už Dovydo – jaunuolis, kuris laiko už ragų dvi avis skirtas aukojimui. Fone – interjero fragmentas su kolonomis, angelas, kunigas, vaikas su dėžute. 

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

 • Saliamonas stato šventyklą

  Saliamonas stato šventyklą

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Georg Wigand, Breitkopf & Härtel,

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamas karalius Saliamonas vadovaujantis šventyklos statyboms. Jis stovi pakėlęs ranką ir žvelgia į dangų, už jo – barzdoti vyrai. Aplinkui – įvairius statybos darbus atliekantys darbininkai. Fone – statinio fragmentai, dirbantys vyrai. 

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

 • Saliamono sprendimas

  Saliamono sprendimas

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Ferdinand Obermann

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamos dvi moterys, atėjusios dėl kūdikio pas karalių Saliamoną. Saliamonas sėdi soste, pusnuogis vyras laiko už kojos kūdikį ir ketina jį kirsti pusiau. Viena moteris laiko jo ranką, kita klūpo ant žemės.  Fone – kolonada, sceną stebintys žmonės. 

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

 • Šimos piktžodžiavimas prieš Dovydą

  Šimos piktžodžiavimas prieš Dovydą

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Ferdinand Obermann

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamas Šima mėtantis akmenis į Dovydą ir jį keikiantis. Dovydas eina apsuptas minios ir saugomas kareivių. Fone – kalnuota vietovė. 

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

 • Dovydas paniekinamas Mikalės

  Dovydas paniekinamas Mikalės

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Ferdinand Obermann

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojama rymanti prieangyje karaliaus Sauliaus duktė Mikalė, kuri stebi šokantį Dovydą ir širdyje jį niekina. Fone: švenčiantys žmonės, pastatų fragmentai. 

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

 • Pergalė prieš amoritus

  Pergalė prieš amoritus

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Ferdinand Obermann, Georg Wigand,

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojama Jozuė pergalė prieš amoritus. Dešinėje pusėje raitelis su kardu dešinėje rankoje. Jis įkomponuotas nugara į žiūrovą. Už jo – įnirtingo mūšio scena. Fone – ginkluoti, kovojantys kariai.

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

 • Mozės įpėdinio Jozuės įšventinimas

  Mozės įpėdinio Jozuės įšventinimas

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Ferdinand Obermann, Georg Wigand,

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamas Mozė įšventinantis ir laiminatis Jozuę. Palinkęs Mozė laiko ranką ant Jozuės galvos. Jis suklupęs, abiem rankomis laiko kardą.Už jų stovi žmonių grupė, kuri stebi ceremoniją. Fone – interjero fragmentas. 

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

 • Bausmė stabmeldžiams

  Bausmė stabmeldžiams

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Ferdinand Obermann, Georg Wigand,

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamas  Mozė, kuris liepė pasiimti kardus ir Levio sūnūs, kurie žudo stabmeldžius. Kairėje stovi Mozė, o dešinėje – keli vyrai su kardais. Aplinkui sumaištyje besiblaškantys, gyvi ir nužudyti žmonės. Fone – palapinių miestelio fragmentas. 

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

 • Mozė mūšyje su Amaleku

  Mozė mūšyje su Amaleku

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Ferdinand Obermann, Georg Wigand,

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamas Mozė ant kalno, mūšio su Amaleku metu. Jis laiko iškėlęs rankas. Jas prilaiko Aaronas ir Hūras. Centrinėje dalyje pavaizduoti trys barzdoti vyrai. Vienas jų – su lazda iškeltose rankose, kitas dėvi šalmą, trečias priklaupęs ant vieno kelio. Pavaizduoti nugara į žiūrovą. Fone – mūšio  fragmentas. 

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

 • Nužudomas egiptietis. Mozė pasitraukia

  Nužudomas egiptietis. Mozė pasitraukia

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Ferdinand Obermann, Georg Wigand,

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojami du besimušantys vyrai. Vienas jų smaugia kitą. Greta stovi vyras su kardu, kurį traukia iš po apsiausto. Už monumento stovi barzdotas vyras ir juos stebi. Fone – du vyrai su nešuliu, kalnuotos vietovės fragmentas. 

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

 • Nojaus aukos

  Nojaus aukos

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Ferdinand Obermann, Georg Wigand,

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje – biblijinė scena, kurioje vaizduojamas Nojus atnašaujantis aukas Dievui. Dievas sukuria vaivorykštę danguje kaip savo pasižadėjimo ženklą daugiau niekada nesunaikinti žemės potvyniu. Nojus stovi centre virš aukuro, žmonės, sustoję aplinkui Nojų, meldžiasi. Fone: dangus, kalnas, ant kurio stovi Nojaus arka. 

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

 • Vaikų šlovinimas ir gyrimas

  Vaikų šlovinimas ir gyrimas

  Julius Schnorr von Carolsfeld (?), Ferdinand Obermann, Georg Wigand,

  Graviūra iš leidinio „Biblija paveikslėliuose“, Leipcigas, 1860 m. Graviūroje vaizduojama biblijinė scena, kurios kairėje pusėje pavaizduotas išminčius, dešinėje - klausytojų grupė. Figūros išdėstytos lanku. Barzdotas mokytojas stovi pasilenkęs link vaikų ir jų tėvų. Kairėje rankoje mokytojas turi tris vyteles ir peilį, o dešinė jo ranka pakelta ir rodo aukštyn su ištiestu rodomuoju pirštu. Fone: pastato fragmentas, sodas. 

  Užrašas vokiečių kalba apatinėje lakšto dalyje.

  Nesignuotas.

   

   

   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2