Povilas Osmolskis

Vardas Povilas
Pavardė Osmolskis
Profesija grafikas
Gimimo data 1919-05-17

Išsami biografija

Grafikas. Gimė 1919 m. gegužės 17 d. Veiveriuose, mirė 1971 m. kovo 17 d. Niujorke (JAV).
Mokėsi Kauno meno mokykloje.
II Pasaulinio karo pabaigoje persikėlė į Vokietiją, dėstė Česlovo Janušo įsteigtoje dailės studijoje su Povilu Kaufmanu, Vladu Vijeikiu. Vėliau persikėlė į JAV, kūrė piešinius tekstilės pramonei.
1948 m. Pasaulio lietuvių dailininkų steigiamojo suvažiavimo Švabijos Gmiunde delegatas, Niujorko lietuvių dailininkų sąjungos narys.
Sukūrė knygų iliustracijų: Bernardo Brazdžionio „Šiaurės pašvaistė“ (1947 m.); Jono Griniaus „Tremties poetas priešais pasaulį“ (1947 m.); Stasio Zobarsko „Gandras ir gandrytė“ (1946 m.), „Brolių ieškotoja“ (1947 m.), „Per šaltį ir vėja“ (1948 m.), „Doleris iš Pitsburgo“ (su V. Vijeikiu, 1952 m.); Liudo Dovydėno „Pabėgėlis Rapsiukas“ (1946 m.), „Du Gaideliai“ (1946 m.); Leonardo Žitkevičiaus „Dovana mažiesiems“ (1947 m.). 6-ajame dešimtmetyje iliustravo JAV leistą vaikų laikraštį „Eglutė“.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.