Mauša Ordmanas

Vardas Mauša
Pavardė Ordmanas
Profesija leidėjas

Išsami biografija

Knygininkas, leidėjas. Gimimo data nežinoma, mirė 1942 m. Šiaulių žydų gete.
XX a. III deš. su šeima apsigyveno Šiauliuose ir atidarė savo knygyną Varpo g. 21, nuo 1931 – Tilžės g. 134.

Apie 1934 m. knygynas užsidarė, bet kaip didmeninės knygų prekybos sandėlis veikė iki pat 1940 m. gyvenamajame name Vilniaus g. 181.

Kartu su sūnumi urmu platino po Lietuvos knugynus kai kurias knygas ir šventinius atvirukus. Jų klišes gaudavo iš Prancūzijos, Š. Savičiaus ir ir B. Šumkauskio spaustuvėje „Grafika“ Šiauliuose juos perspausdindavo su lietuviškais užrašais.

Apie 1930 m. išleido 18 Šiaulių fotovaizdinių atvirukų ciklą dviem laidomis, skirtingais atspalviais, keletą firminių atvirlaiškių.

Su šeima žuvo žydų gete Šiauliuose 1942 m.

Šaltiniai

Biografijų žodynas „Lietuvos knygos veikėjai“, http://www.leidykla.eu/fileadmin/Knygotyra/55/327-337.pdf (žiūrėta 2012 04 27).