Juozas Damijonaitis

Vardas Juozas
Pavardė Damijonaitis
Profesija pedagogas
Gimimo data 1871 m.

Išsami biografija

1890 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1890–1914 m. dirbo mokytoju Lenkijos pradžios mokyklose. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje: „Ūkininkas“ (1893 ir 1895), „Vilniaus žinios“ (1905–1906). Per I pasaulinį karą Voroneže dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti, 1915–1918 m. Kaune dirbo pradžios mokyklos mokytoju, nuo 1919 m. – Kauno pradinių mokyklų inspektoriumi. Parengė vadovėlius pradžios mokyklai: „ABC“ (1906), „Trumpa lietuvių kalbos gramatika“ (1906), „Aritmetikos vadovėlis“ (2 d. 1909–1910), „Aritmetikos uždavinynas“ (3 d. 1922–1923), skaitinius „Vaikų darželis“ (1922).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Juozapas

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4.