Vincentas Vaitekūnas

Vardas Vincentas
Pavardė Vaitekūnas
Profesija muziejininkas, kraštotyrininkas
Gimimo data 1908-10-24

Išsami biografija

Kultūros veikėjas, kraštotyrininkas, muziejininkas, vyr. „Aušros“ muziejaus mokslinis bendradarbis, Dailės skyriaus vedėjas. Gimė 1908 m. spalio 24 d. Šlapakiuose, Joniškio raj., mirė 1987 m. birželio 8 d. Šiauliuose. 1929 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Dirbo tarnautoju Šiaulių apygardos teisme. Nuo 1928 m.  bendardarbiavo su Šiaulių „Aušros“ muziejumi, vyko į ekspedicijas, tvarkė surinktus eksponatus, juos katalogavo, rašė straipsnius į „Šiaulių metraštį“, „Gimtasai kraštą“ ir kitus miesto bei respublikinės spaudos leidinius. 1933–1940 m. buvo Šiaulių kraštotyros draugijos sekretorius. Karo metais dalyvavo „Aušros“ muziejaus evakuacijos darbuose. Surinko etnografinių, tautodailės eksponatų, parengė kelias ekspozicijas. Mokėjo keletą užsienio kalbų, tarp jų ir esperanto, vedė ekskursijas, skaitė paskaitas. 1977 m. Lietuvos kraštotyros draugijos garbės narys.

Šaltiniai

Laisvoji enciklopedija „Vikipedija“: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Vaitek%C5%ABnas (žiūrėta 2013 04 16)