Ava Saudargienė

Vardas Ava
Pavardė Saudargienė
Mergautinė pavardė Simniškaitė
Profesija pedagogas, rašytojas, režisierius
Gimimo data 1915 m.

Išsami biografija

Pedagogė, rašytoja, režisierė. Ava Siminiškaitė-Saudargienė gyveno ir mirė Australijoje. 

Bibliografija: „Tolimų kraštų miražai", „Vėjas iš rytų", „Naikinamieji" (išversta į anglų k.), „Anapus horizonto".

Scenos veikalai: „Varlių karalius", „Brolių beieškant", „Eglė žalčių karalienė" ir kiti.

Liko rankraščiai „Baltieji vergai" ir „Atadulksta svetima šalelė".

A. Saudargienė mirė 2003 m. Australijoje.

Šaltiniai

Literatūra ir menas, http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2987&kas=straipsnis&st_id=4090 (žiūrėta 2013-04-25).