Juozas Vaičionis

Vardas Juozas
Pavardė Vaičionis
Profesija keramikas, kunigas, pedagogas, rašytojas
Gimimo data 1926-09-03

Išsami biografija

Keramikas, kunigas, pedagogas, rašytojas. Gimė 1926 m. rugsėjo 3 d. Vieversynės k. (Rokiškio r.), mirė 2014 m. lapkričio 3 d. Gaižiūnų k. (Jonavos r.).
1944–1949 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1963–1969 m. – keramiką Lietuvos dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) Kauno vakariniame skyriuje.
1949–1963 m. ėjo kunigo pareigas Biržų, Skapiškio, Krekenavos, Rokiškio, Panemunėlio, Antazavės bažnyčiose, 1964–1991 m. dirbo dailininku Kauno eksperimentinėje dailiosios keramikos gamykloje „Jiesia“, nuo 1991 m. – tikybos mokytoju Kauno 1-ojoje pradinėje mokykloje, nuo 2000 m. – Gaižiūnų pradinėje mokykloje.
Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1985 m.
Rašė eiles, išleido poezijos rinkinį „Ieškau Dievo žodžio: eilėraščiai Senojo ir Naujojo Testamento tematika“ (2013 m.), paskelbė atsiminimų.
Sukūrė dekoratyvines vazas ir šviestuvus Kapsuko (dabar Marijampolė) baldų kombinatui (1978 m.), dekoratyvinį pano ir vazas eksperimentinei dailiosios keramikos gamyklai „Jiesia“ (1980 m.), dekoratyvinius pano Kapsuko statybos remonto valdybai (1984 m.) ir Pagirių (Kėdainių r.) tarybinio ūkio valgyklai (1984 m.). Nuliejo akvarelių.
Parodose dalyvavo nuo 1969 m.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.