Adolfas Vaičaitis

Vardas Adolfas
Pavardė Vaičaitis
Profesija grafikas, tapytojas
Gimimo data 1915-06-06

Išsami biografija

Grafikas, tapytojas. Gimė 1915 m. birželio 6 d. Pilkiškių k. (Joniškio r.), mirė 2015 m. kovo 29 d. Melburne (Australija).
1939 m. baigė Kauno meno mokyklos Adomo Galdikio grafikos studiją.
Nuo 1939 m. dirbo mokytoju Jurbarko gimnazijoje, 1941–1944 m. – dailininku Valstybinėje leidykloje Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1945–1949 m. dirbo Herderio knygų leidykloje Freiburge. 1949 m. emigravo į Australiją, dirbo braižytoju stiklo fabrike.
1955–1956 m. pirmininkavo lietuvių kultūros fondo Australijoje valdybai, 1962 m. kartu su Antanu Krausu įsteigė M. K. Čiurlionio diskusijų klubą, organizavo dailės parodas, bendradarbiavo spaudoje.
Sukūrė estampų (medžio raižinių, linoraižinių – „Žvejai“, „Užgavėnės“, abu 1939 m.; 7 litografijų (1948 m.) ir 12 spalvotų linoraižinių (1966 m.) ciklai), ekslibrisų, tapybos (paveikslų, akvarelių), mišrios technikos („Be pavadinimo“, 1999 m.) kūrinių. Iliustravo knygų (L. Dovydėno „Lapino vestuvės“, 1939 m.; J. Balio „Lietuviškos pasakos“, 1944 m.; literatūros almanachas „Tremties metai“, 1947 m.; J. Aisčio „Pilnatis“, J. Kaupo „Daktaras Kripštukas pragare“, abi 1948 m.). Ankstyvieji kūriniai realistiniai, grakščių linijų, vėlesni – modernistiniai, ekspresyvaus piešinio.
Parodose dalyvavo nuo 1940 m.
Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Šiaulių universiteto bibliotekoje.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.