Vytautas Saulius

Vardas Vytautas
Pavardė Saulius
Profesija leidėjas
Gimimo data 1915-05-04

Išsami biografija

Knygų leidėjas. Vytautas Saulius gimė 1915 m. gegužės 4 d. Rygoje.
Per I pasaulinį karą su tėvais gyveno Rusijoje, 1920 m. grįžo į Lietuvą. Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universituose studijavo istoriją. 1944 m. pawsitraukė į Vokietiją, vėliau išvyko į Italiją. Romoje studijavo meną, domėjosi knygų leidyba. Čia parengė spaudai V. Mačernio poezijos rinktinę (1947 m.). 1948 m. persikėlė į Vokietiją, dirbo žurnalo „Šviesa“ redakcijoje, dalyvavo „Šviesos“ sambūrio veikloje. 1949 m. išvyko į JAV, gyveno Čikagoje. 1951 m. įsteigė knygų leidyklą „Terra“. Išleido H. Radausko knygą „Strėlė danguje“, A. Rūko „Bokštai, meilė ir lemtis“. Po metų leidyklą perdavė V. Civinskui ir įkūrė „Litho Art Studio“ leidyklą su modernistine dizaino studija. Joje išleido H. Radausko, A. Nykos-Niliūno poezijos knygas. Su grafiku A. Kurausku parengė grafikos albumą „Paulius Augius“ (1967 m.). Iš viso parengė apie 50 leidinių. Vėliau „Litho Art Studio“ įrangą perkėlė į „Draugo“ spaustuvę (kurį laiką joje dirbo), sumodernino jos techniką. Meniškai parengtomis knygomis prisidėjo prie lietuvių išeivių literatūros populiarinimo.
V. Saulius mirė 1987 m. rugpjūčio 4 d. Čikagoje.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2012, t. 21, p. 208.