Bronius Mackevičius

Vardas Bronius
Pavardė Mackevičius
Profesija poetas
Gimimo data 1929-03-20

Išsami biografija

Poetas. Gimė 1929 03 20 Paąžuolėje, Varėnos raj. Mirė 2013 05 10. Palaidotas Buivydiškių kapinėse. 1942-1949 metais mokėsi Vilniaus gimnazijoje. 1947-1949 metais dirbo literatūriniu darbuotoju „Komjaunimo tiesos“ laikraštyje, 1953-1956 metais - „Švyturio“ redakcijoje: iš pradžių literatūros darbuotoju, vėliau - skyriaus vedėju. 1960 m. baigė Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus.  1961-1964 metais vadovavo „Pergalės“ žurnalo (dabar „Metai“) redakcijos skyriui.

Išleido dvylika eilėraščių knygų suaugusiems - „Rikiuotėje“ (1952), „Petys į petį“ (1956), „Neramūs paukščiai“ (1958), „Žygiais matuojame širdis“ (1968), „Palydėk mane, vėjau“ (1968), „Grįžtančios gervės“ (1973), „Čia ošia pušys“ (1975), „Užpustytos stotys“ (1978), „Šermukšnių skonis“ (1979), „Ilgesio medis“ (1983), „Aguonų žydėjimas“ (1990), „Ant krentančių lapų“ (1999), „Šnara nendrėse vėjas“ (2009); tris rinkinius vaikams - „Mano mašinos“ (1962), „Mūsų kariai“ (1962, 1972), „Žaliuoja eglutė“ (1965). Bronius Mackevičius apdovanotas „Tiesos“, „Švyturio“, „Moters“, „Jaunimo gretų“ redakcijų premijomis, Vidaus reikalų ministerijos premija, 1979 m. jam paskirta Stasio Šimkaus premija už dainų tekstus.

 

Apdovanojimai:

 

LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo Garbės raštai.
„Tiesos“, „Švyturio„, „Moters“, „Jaunimo gretų“ premijos.
1979 m. – S. Šimkaus premija už dainą.
V. R. M. literatūrinės premijos už dainas ir eilėraščius.

 

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
M. Gorkio literatūros institutas 1960 m. Taip

Apdovanojimai

Kiti apdovanojimai LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo Garbės raštai.
„Tiesos“, „Švyturio„, „Moters“, „Jaunimo gretų“ premijos.
1979 m. – S. Šimkaus premija už dainą.
V. R. M. literatūrinės premijos už dainas ir eilėraščius.

Šaltiniai

Lietuvos rašytojų sąjunga, http://www.rasytojai.lt/.