Pranas Garšva

Vardas Pranas
Pavardė Garšva
Profesija kunigas, spaudos darbuotojas
Gimimo data 1915-01-18

Išsami biografija

Kunigas, spaudos darbuotojas. Gimė 1915 m. sausio 18 d. Pasnietalyje (Veliuonos vls., dab. Jurbarko r.), mirė 1993 m. sausio 24 d. Čikagoje.

Nuo 1933 m. marijonas. 1937 m. baigė Marijampolės marijonų gimnaziją. 1937–1940 m. studijavo filosofiją Marijonų filosofijos institute Kaune, teologiją Vytauto Didžiojo universitete, 1941–1942 m. ir 1946–1947 m. Tiubingeno universitete, 1947–1948 m. Šv. Tomo Akviniečio (Angelicum) universitete Romoje, kur gavo teologijos licenciato laipsnį. 1942 m. įšventintas kunigu.
Nuo 1942 m. kunigas ir Aukštesniosios prekybos mokyklos kapelionas Marijampolėje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1944–1946 m. Tiubingeno lietuvių karo pabėgėlių stovyklos kapelionas. 1948 m. persikėlė į Argentiną. 1948–1954 m. dirbo laikraštyje „Laikas“, 1952–1954 m. jo redaktorius. Nuo 1954 m. Avellanedos marijonų vienuolyno viršininkas ir Aušros Vartų lietuvių parapijos Buenos Airėse klebonas.

Nuo 1957 m. gyveno JAV. 1957–1992 m. laikraščio „Draugas“ redakcijos vadovas – moderatorius ir vyriausias redaktorius. 1958–1972 m. Lietuvių knygos klubo Čikagoje vedėjas. Nuo 1964 m. Lietuvių skaučių seserijos, Lietuvių skaučių sąjungos, ateitininkų korporacijos „Giedra“ dvasios vadas. Nuo 1933 m. bendradarbiavo leidiniuose „Šaltinis“, „Darbininkas“, „Lux Christi“, „Mūsų laikraštis“, „Tėviškės žiburiai“.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6, p. 441.

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Gar%C5%A1va (žiūrėta 2013 10 16).