Balys Gaidžiūnas

Vardas Balys
Pavardė Gaidžiūnas
Profesija rašytojas, visuomenės veikėjas, agronomas
Gimimo data 1911-11-25

Išsami biografija

Lietuvių agronomas, rašytojas, visuomenės veikėjas. 1935 m. baigė Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje, dirbo žemės ūkiui skirtoje spaudoje. 1940–1941 m. pasipriešinimo sovietiniam, 1941–1944 m. nacių okupaciniam režimui veikėjas, vienas Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto steigiamojo susirinkimo organizatorių, jo vicepirmininkas. 1944 m. nacių suimtas, kalintas Vokietijos kalėjimuose. 1945–1949 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto Vykdomosios tarybos narys, Lietuvių tautinio sąjūdžio Vokietijoje pirmininkas. 1949 m. atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, apsigyveno Klivlande, bendradarbiavo lietuvių spaudoje, dalyvavo išeivių veikloje. 1994 m. grįžo į Lietuvą. Parašė poezijos kūrinių. Sukūrė dokumentinių filmų apie lietuvius Vokietijos karo pabėgėlių stovyklose.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.