A. Fergis

Išsami biografija

Fotografas, dirbęs Rusijos imperijoje, Jelgavoje (Mitau). Maždaug XX a. 2 deš.

Spaudas: "Photogr. Atelier A. Fergis, Mitau, Katholischestr. 32".