Vladislovas Žilius

Vardas Vladislovas
Pavardė Žilius
Profesija tapytojas, grafikas, skulptorius
Gimimo data 1939-05-13

Išsami biografija

Tapytojas, grafikas, skulptorius. Gimė 1939 m. gegužės 13 d. Varsnelių k. (Šilalės r.), mirė 2012 m. gegužės 28 d. Niujorke (JAV); palaidotas Kaltinėnuose.
Mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume (dabar Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetas), 1958–1964 m. studijavo grafiką Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).
1965 m. dėstė M. K. Čiurlionio meno mokykloje, 1965–1966 m. dirbo dailininku leidykloje „Vaga“, 1971–1974 m. – leidykloje „Mintis“, 1978–1991 m. – „Herbert Read“ reklamos dizaino studijoje. 
1965–1975 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1975 m. jis oficialiai išreiškė pasipriešinimą dogmatiškam socialistinio realizmo metodui mene, nepakantumą dėl laisvės suvaržymo ir paprašė leidimo emigruoti. 1976 m. išvyko į JAV, gyveno Niujorke. 
Paskelbė straipsnių apie sovietinių dailininkų padėtį okupuotoje Lietuvoje.
Kūrybai būdinga moderni raiška, abstrakcija, biomorfiniai motyvai, oparto, poparto įtaka. Sukūrė estampų ciklų („Vilniaus legendos“, 1967 m.); taikė medžio raižinio, oforto, litografijos, cinkografijos techniką. Iliustravo knygas: Justino Marcinkevičiaus „Mediniai tiltai“ (1966 m.); Maironio „Vakaro mintys“ (1968 m.); Vlado Šimkaus „Geležis ir sidabras“ (1968 m.); Mykolo Sluckio „Vai tai dūda“ (1972 m.); Emilijos Balionienės „Popieriniai drugeliai“ (1973 m.). Kūrė ekslibrisus, atvirukus. Apipavidalino kino filmą „Jausmai“ (režisierius Almantas Grikevičius, 1968 m.), Jerzy Stawińskio pjesę „Spūsties valanda“ (Klaipėdos dramos teatras, 1969 m.). Aliejumi, akvarele, akrilu tapė dekoratyvias abstrakcijas, kompozicijas su archetipiniais motyvais (serija „Juodieji koralai“, 1982–1986 m.; „Salvadorui Dali pagerbti“, 1987 m.; „Mirties gėlės“, „Kristaus veido atspaudas“, abi 1991 m.), kūrė spalvotus piešinius mišriąja technika (ciklai „Smiltynė“, „Indėnų vasara“, abu 10-asis dešimtmetis). Po 1995 m. kūrė reljefus, erdvines skulptūras iš medžio, sintetinio stiklo, metalo („Totemai“).
Parodose dalyvavo nuo 1964 m.
Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Valstybinėje Tretjakovo galerijoje Maskvoje, MO muziejuje.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Vladas Žilius

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.