Anelė Vaitkevičiūtė

Išsami biografija

Audėja. XX a. pr. gyveno Gripiškių k., Stakliškių vls., Alytaus apskrityje.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus Rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 09 18).