Adolfas Kapučinskas

Išsami biografija

Panevėžio fotografas, dirbo maždaug XX a. 3 deš. II p. – 4 dešimtmetyje. Antspaude nurodomas adresas: Vasario 16-osios g. 21.