Vaičiūnienė

Išsami biografija

Gyveno Šileikonių k., Šeduvos vls.