Vladas Vaitiekūnas

Vardas Vladas
Pavardė Vaitiekūnas
Profesija tapytojas, mokytojas
Gimimo data 1906-11-01

Išsami biografija

Tapytojas. Gimė 1906 m. lapkričio 1 d. Titonyse (Pakruojo r.), mirė 2002 m. Vilniuje.
Baigęs Šiaulių gimnaziją, V. Vaitiekūnas 1928–1934 m. mokėsi Kauno meno mokykloje ir įgijo dailininko ir aukštesniųjų mokyklų dailės mokytojo specialybę.

1934–1937 m. dėstė dailės dalykus Suvalkų Kalvarijos progimnazijoje, 1937–1940 m. – Mažeikių, 1940–1942 m. – Pasvalio, 1942–1944 m. – Kauno IV gimnazijose.

Per karą pasitraukė į Vakarus, 1945–1949 m. gyveno Vokietijoje. Tuo metu dirbo Miuncheno lietuvių gimnazijoje.

1949 m. emigravo į JAV. 1959 m. dėstė dailės dalykus Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje.

1960–1964 m. buvo Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos pirmininkas. Tėvynėje dailininkas mažai žinomas. 1995 m. jis sugrįžo į Lietuvą.

V. Vaitiekūno kūryboje ryškūs trys skirtingi etapai, apimantys skirtingas tapybos kryptis. Iš pradžių dailininkas laikosi meno mokyklos įkvėptos realistinės dvasios, vėliau ryškiai linksta į simbolizmą. Galiausiai jo darbuose įsivyrauja abstrakcionizmas.

Kultūrinė terpė

Lietuvių.

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 08 17).

Lietuvos dailės muziejus, http://www.ldm.lt/dailininkai/Vaitiekunas_Vladas.htm (žiūrėta 2012 08 17).