I. Filipowski

Išsami biografija

Dirbo Suvalkuose XIX a. antroje pusėje.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
I. Filipovskis