Jonas Žitkus

Vardas Jonas
Pavardė Žitkus
Profesija fotografas
Gimimo data 1889-09-25

Išsami biografija

Jonas Žitkus (Žitkevičius) gimė 1889 m. rugsėjo 25 d. Užušilių kaime Krinčino parapijoje Elenos Vasiliauskaitės ir Domininko Žitkevičiaus šeimoje. Tėvai susilaukė vienuolikos vaikų, du palaidojo vos gimusius, dar vienas mirė septynerių. Tėvas buvo nagingas meistras, vaikai padėjo tėvams ūkyje, uždarbiavo pas stambius ūkininkus. Laikui bėgant, šeima persikėlė į Palaukių kaimą netoli Karsakiškio, vėliau apsigyveno Palangoje. 1906 m.  į JAV patraukė Žitkevičių sūnus Rapolas. Jam padedant, išvyko dar trys jų vaikai – Konstancija, Antanas ir Jonas. Ten Žitkevičiai susitrumpino pavardę – ėmė vadintis Žitkais. Apsigyveno Klyvlande. Antanas buvo įsteigęs fotoateljė, fotografuoti išmoko ir Jonas. 1918 m. Jonas Žitkus vedė tolimą Vinco Kudirkos giminaitę Bronislavą Skripkauskaitę. 1922 m. Jonas ir Rapolas su šeimomis grįžo į Lietuvą, brolio Juozo padedami ėmė kurtis Panevėžyje. Iš pradžių Jonas dirbo fotografu brolio Rapolo viešbutyje įrengtoje fotoateljė, o 1931 m. P. Puzino gatvėje pasistatytame name įsirengė modernią fotoateljė per du aukštus su stikline siena ir stogu natūraliam dienos apšvietimui gauti. Už raudonojo teroro aukų 1941 m. birželį fotografavimą 1945 m. buvo nuteistas dešimčiai metų, pusę kalinimo laiko praleido Macikų kalėjime Šilutės rajone, kitą pusę – Sibiro lageriuose. Grįžęs iš įkalinimo ir kiek atgavęs sveikatą, gavo fotografo darbą Gegužės 9-osios (dab. Vasario 16-osios) gatvėje veikusioje fotoateljė. Išvargintas ligų ir nepriteklių Jonas Žitkus mirė 1975 m. vasario 20 d. Palaidotas Panevėžyje, Kristaus Karaliaus katedros kapinėse Ramygalos gatvėje.

Šaltiniai

Pikelytė Z., „Panevėžio tragedijos 1941-ųjų birželį liudininkas fotografas Jonas Žitkus", Vilniaus fotografai, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, p. 221–227.