Petras Rauduvė

Vardas Petras
Pavardė Rauduvė
Profesija grafikas
Gimimo data 1912-09-05

Išsami biografija

Grafikas. Gimė 1912 m. rugsėjo 5 d. Baukuose (Pasvalio r.), mirė 1994 m. vasario 22 d. Vilniuje; palaidotas Antakalnio kapinėse.

1932–1938 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 
1940 m. dirbo Kultūros paminklų apsaugos įstaigoje. 1940–1945 m. mokytojavo Kauno dailiųjų amatų mokykloje. 1945–1946 m. dirbo Valstybinėje politinės literatūros, 1946–1949 m. – Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje. 1949–1951 m. dėstė Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).
Nuo 1946 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1972 m.).
Daugiausia kūrė linoraižinio, medžio raižinio technika. Iliustravo knygų: J. Janonio „Raštai“ (1945 m.), A. Venclovos „Medis ir jo atžalos“ (1947 m.), A. Baranausko „Anykščių šilelis“ (1949 m.), E. Mieželaičio „Svetimi akmenys“ (1957 m.), „Žvaigždžių papėdė“ (1959 m.). Sukūrė kaimo ir miesto peizažų („Ganykloje“, 1943 m.; „Palangoje prie Birutės kalno“, 1957 m.; „Vilniaus Antakalnis“, 1964 m.; „Neringa“, 1971–1977 m.), Zodiako ženklų ciklo estampų (1943–1944 m.), ekslibrisų (B. Uoginto, 1963 m.; K. Lazdausko, 1968 m.; V. Mikėnienės, 1969 m.), plakatų. Kūrybai būdinga preciziškas realistinis piešinys, dekoratyvumas, detalizuota kompozicija, įvairių štrichų deriniai. Taip pat parašė straipsnių apie dailę, parengė leidinių.
Nuo 1937 m. dalyvavo parodose.
Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete, Lietuvių literatūros ir meno archyve, Biržų muziejuje „Sėla“.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.