A. Žygas

Išsami biografija

Parengė vadovėlį „Botanika“ (1920).