Alfonsas Kalnius

Vardas Alfonsas
Pavardė Kalnius
Profesija kalbininkas, tekstologas , pedagogas
Gimimo data 1907-01-23

Išsami biografija

Mokėsi Plungės vidurinėje mokykloje, Telšių gimnazijoje, Telšių kunigų seminarijoje, studijavo lituanistiką ir pedagogiką Vytauto Didžiojo universitete, kurį baigė 1938 m., tobulinosi Vienoje.

1934–1963 m. mokytojavo Kauno vidurinėse mokyklose, 1941–1944 m. buvo švietimo valdybos inspektorius.

1938 m. dalyvavo rengiant „Lietuvių kalbos rašybos vadovėlį“, 1943 m. – „Lietuvių kalbos sintaksę“, 1947 m. redagavo vyskupo Motiejaus Valančiaus literatūrinio kūrinio „Palangos Juzė“ 1947 m. leidimą, 1948 m. sudarė autografais paremtus rašytojos Žemaitės „Raštus“ (T. 1-4), drauge su kitais parengė „Lietuvių kalbos rašybos žodyną“.

Skelbė straipsnius lietuvių kalbos ir jos dėstymo klausimais „Tautos mokykloje“, „Židinyje“, „Akademike“, „Gimtojoje kalboje“, domėjosi vaikų kalbos problemomis, rašė atsiminimus.