Antanas Laurinavičius

Išsami biografija

Dirbo Žagarėje, nuo 1941 m. persikėlė į Šiaulius. Mirė 1958 m.