Zigmas Vaišvila

Vardas Zigmas
Pavardė Vaišvila
Profesija medžio drožėjas, tautodailininkas
Gimimo data 1932-07-24

Išsami biografija

Tautodailininkas, medžio drožėjas. Gimė 1932 m. liepos mėn. 24 d. Dausiškiuose (Šiaulių r.). Mirė 2002 m. kovo 14 d. Šiauliuose. Mokėsi Šiaulių vakarinėje vidurinėje mokykloje. 1965 m. baigė Maskvos dailės universitetą. Mokytojavo įvairiose Šiaulių mokyklose, dėstė Pedagoginiame institute, dirbo „Ventos“ baldų gamykloje. Nuo 1959 m. dalyvavo tautodailininkų parodose, drožybos seminaruose. Drožė ir tekino medį, liejo metalą, gamino baldus, įvairius buities reikmenis, suvenyrus. Yra nutapęs paveikslų, nuliejęs akvarelių. Atgimimo metais buvo kviečiamas atstatyti paminklus, kurti naujus atminimo ženklus. Sukūrė kryžių Bazilionuose, tremties ąžuolą „Kenčianti motina“ Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje, kryžių su Šv. Pranciškaus figūra Juodkrantėje, statė kryžius, rūpintojėlius Kryžių kalne  ir kt. Surengė dvi autorines parodas (1967, 1982). Buvo Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys (nuo 1966). Meno saviveiklos žymūnas (1967). Apdovanotas LSSR valstybine premija (1986). Dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS)veikloje, LPS Šiaulių miesto tarybos narys.

Šaltiniai

Biografinis žinynas „Šiaulių šviesuomenė: nuo 1918 m. iki šių dienų“, http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/biografinis-zinynas-siauliu-sviesuomene-nuo-1918-m-iki-siu-dienu/.