Fernlund

Pavardė Fernlund
Profesija litografas

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Фернлундь

Kultūrinė terpė

XIX a. pab.